Làng quan họ quê tôi - Thùy Chi (Chung cư 22+ ngày 02/03/2015)

Làng quan họ quê tôi - Thùy Chi Live
Ban nhạc: CC22+
Chương trình Chung cư 22+ phát sóng ngày 02/03/2015