Mùa thu nhớ em - Thùy Chi ft. Trung Quân (Live show Màu nắng chưa phai)

Thùy Chi trong LiveShow Màu nắng chưa phai ngày 22/03/2015

Nguồn: https://www.youtube.com/channel/UCkUtJEskLAZECxC9J6CsG_Q