Tôi yêu cuộc đời - Thùy Chi

Bài hát "Tôi yêu cuộc đời"


Nhạc sỹ: Hồ Hoài Anh

Ca sỹ: Thùy Chi

Production House: ESBA Vietnam

Producer: Tuan Dinh

Director: Nguyen Thanh Ha

Visual FX: Sparta Post-Production


Nguồn: https://www.youtube.com/channel/UCZ0zEZe8pWhmNpPdzwfxx4A