Ba Kể Con Nghe - Thùy Chi Live (Hành trình Bài ca sinh viên năm 2015)

Ba Kể Con Nghe - Thùy Chi Live (Hành trình Bài ca sinh viên năm 2015)
Chương trình Hành trình Bài ca sinh viên năm 2015 tổ chức tại đại học Bách Khoa Hà Nội