Những bài hát hay nhất của Thùy Chi - (Phần 3)

☺☺☺☺☺☺☺☺Danh sách bài hát☺☺☺☺☺☺☺
00:01 Giấc mơ trưa
Lời: Nguyễn Vĩnh Tiến
Phổ nhạc: Giáng Son
05:43 Đêm nằm mơ phố
Sáng tác: Việt Anh
10:16 Chuyện
Sáng tác: Hoàng Anh Minh
Bài Hát Việt 2008
14:45 Phố cổ
Sáng tác: Nguyễn Duy Hùng
Bài Hát Việt 2008
19:03 Kỉ niệm mái trường (ft. Minh Phương)
Sáng tác: Minh Phương
23:58 Quê tôi
Sáng tác: Hoàng Anh Minh
28:28 Thành thị
Sáng tác: Nguyễn Duy Hùng
Bài Hát Việt 2008
34:11 Dương cầm nhỏ (TSD band)
Sángt ác: Minh Phương
39:38 Chị là chị hai
Sáng tác: Thành Trung
Album Tình Yêu đầu tiên
45:29 Có bao giờ
Sáng tác: Đức Trí
50:02 Cây vĩ cầm
Sáng tác: Lê Yến Hoa
55:26 Hà Nội
Sáng tác: Nguyễn Vĩnh Tiến
1:01:28 Khoảng trời của bé
Sáng tác: Nguyễn Duy Hùng
Bài Hát Việt 2009
1:05:07 Nắng có còn xuân
Sáng tác: Đức Trí
1:09:05 Em tôi
Sáng tác: Thuận Yến
1:12:50 Thư Hà Nội
Sáng tác: Nguyễn Vĩnh Tiến
1:18:25 Lời con hứa
Sáng tác: Nguyễn Đức Cường
Chip và Pi OST
1:22:15 Tung cánh
Sáng tác: Ngô Tự Lâp
1:26:13 Chim ngói bay về
Sáng tác: Nguyễn Vĩnh Tiến
1:31:28 Em và trăng
Sáng tác: Thành Vương
1:35:50 Em về trời
Sáng tác: Nguyễn Duy Hùng
1:41:55 Gọi gió
Sáng tác: Đặng Châu Anh

============================

Made by Cậu Buồn Vì Ai