Lon ton à, lon ton ơi - Thùy Chi ( Fan cam ) - Bài Hát Việt 25/09/2015

Ca khúc: Lon ton à, lon ton ơi

Tác giả: Hà Quang Minh

Thể hiện: Thùy Chi

Bài Hát Việt 25/09/2015