Đêm cô đơn - Thùy Chi ft. Trung Quân (Swing Lough)